TZN pamięta o bitwie pod Niskiem
Dodane przez admin dnia March 30 2012 20:51:06
Dnia 28 marca 1656 r. na polach Niska i Racławic, Stefan Czarniecki stoczył bitwę z wojskami króla szwedzkiego, Karola Gustawa w ramach II wojny północnej.
Dnia 28 marca 2012 r., w 356 rocznicę bitwy, przy tablicy pamiątkowej zgromadzili się członkowie Towarzystwa Ziemi Niżańskiej i sympatycy historii regionu niżańskiego aby uczcić tę rocznicę.
Osiągnięcia militarne Stefana Czarnieckiego były przypominane na ziemi niżańskiej. Gdy po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, powstała w Nisku drużyna harcerzy, otrzymała imię Stefana Czarnieckiego. W 1935 r. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Nisku, ciesząca się renomą i dorobkiem średnia szkoła ziemi nizińskiej, też otrzymała imię wybitnego wodza jakim był Stefan Czarniecki.
Rozszerzona zawartość newsa
Dnia 28 marca 1656 r. na polach Niska i Racławic, Stefan Czarniecki stoczył bitwę z wojskami króla szwedzkiego, Karola Gustawa w ramach II wojny północnej.
Dnia 28 marca 2012 r., w 356 rocznicę bitwy, przy tablicy pamiątkowej zgromadzili się członkowie Towarzystwa Ziemi Niżańskiej i sympatycy historii regionu niżańskiego aby uczcić tę rocznicę.
Osiągnięcia militarne Stefana Czarnieckiego były przypominane na ziemi niżańskiej. Gdy po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, powstała w Nisku drużyna harcerzy, otrzymała imię Stefana Czarnieckiego. W 1935 r. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Nisku, ciesząca się renomą i dorobkiem średnia szkoła ziemi nizińskiej, też otrzymała imię wybitnego wodza jakim był Stefan Czarniecki.
Po drugiej wojnie światowej wracano do postaci Stefana Czarnieckiego. Centrum kultywowania tradycji i pamięci o Stefanie Czarnieckim było niżańskie Liceum Ogólnokształcące.
Regionalista mieszkający w Racławicach, Mieczysław Barnat, w 2011 r. ufundował tablicę, która została zamontowana na kamieniu podarowanym przez racławickiego proboszcza ks. Jana Kądziołkę i obsadzonym obok pamiątkowego przydrożnego krzyża w Racławicach.
Inicjatorami i organizatorami rocznicowego spotkania, po 356 latach od stoczonej bitwy, byli członkowie Zarządu Towarzystwa Ziemi Niżańskiej: prezes Towarzystwa Stanisław Gawryś, sekretarz Jan Surma, Mieczysław Barnat i Józef Piróg. Gośćmi byli: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Sroka, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku Jerzy Stelmach z przedstawicielem uczniów Krzysztofem Bielakiem, Zarząd Koła Podkarpackiego Towarzystwa Numizmatycznego: Tadeusz Wojcieszyn, Mariusz Kowalik, Kazimierz Sroka, strażacy z OSP w Nisku, mieszkańcy Racławic, wśród nich Alina Cagara, w 1992 r. fundatorka, dzisiaj opiekująca się pamiątkowym przydrożnym krzyżem w Racławicach.
Spotkanie rocznicowe otworzył prezes Towarzystwa Ziemi Niżańskiej Stanisław Gawryś, który powitał przybyłych i wraz z delegacją TZN złożył kwiaty pod krzyżem i tablicą pamiątkową. Delegacje Liceum, TZN, Koła PTN zapaliły znicze. Mieczysław Barnat przedstawił historię bitwy pod Niskiem i jej znaczenie w przebiegu „potopu szwedzkiego”. Za inicjatywę i przygotowanie wystąpienia otrzymał gromkie brawa. Zgromadzeni w luźnych wypowiedziach dzielili się swoimi wrażeniami i odczuciami.
To wyjątkowe spotkanie utrwalali na fotografiach: Janusz Ogiński – Sztafeta, Paweł Śnieżek – Koło PTN w Nisku, Jerzy Wierzbiński, Arkadiusz Pilkiewicz i Jan Maziarz – TZN.
Uczestnicy zgromadzenia obiecali sobie spotkanie za rok.
Tekst: Mariusz Kowalik, Zdjęcie: Janusz Ogiński